AKADEMICKÝ PROGRAM

Cílem All Stars School je poskytnout následující vyvážený školní program, přizpůsobený každé věkové skupině dětí a  zprostředkovávaný našimi učiteli pozitivním a motivačním způsobem.

Inspirujeme se britským rámcovým programem - EYFS - Early Years Fundation Stage, který pro naší školu obohacujeme.

 

***

S nadšením Vám oznamujeme, že v naší mateřské školce All Stars School budeme aplikovat:

 mezinárodní výukový program IEYC- International Early Years Curriculum,

který vychází z právě britského školního rámcového programu, EYFS - Early Years Fundation Stage. 

Tyto osnovy obsahují sedm základních vzdělávacích oblastí,  které jsme adaptovali  a obohatili pro děti naší školy.

Hlavním vyučovacím jazykem je angličtina. Výuku budeme vhodně doplňovat předměty ve francouzštině a další jazyky dle zájmu.  Nezapomínáme ani na rozvoj českého jazyka zvláště v předškolním programu. 
 

Budeme připraveni na možnost dalšího uzavření škol kvůli epidemiologické situaci v zemi.

Pokud by tato eventualita v příštím školním roce nastala, nabídneme dětem speciální výukový program.

Jazyky

Čím dříve v životě dítěte, tím lépe. Nabídka alespoň 3 jazyků.

All Stars
School

Hudba & Umění

Hudba, zpěv, divadlo a další formy expresivního umění jsou důležité

pro vytváření soudržnosti ve školní komunitě, učení se jazyků

a přináší dětem radost.

Věda & Příroda

Matematika,  fyzikální a ostatní přírodní zákony patří k základním znalostem. Forma výuky: praktická a projektová.

Všeobecné znalosti

Všeobecný rozhled a poznání světa

z hlediska zvyků, kultury a tradic místních i světových.

Forma: projektová výuka, výlety praktické poznání světa.

Etika  
& Úvod do společenských pravidel

Slušné chování je důležité. Laskavost  učitelů a pevně stanovené hranice  jsou zásadní, při uplatňování  

základních společenských pravidel

a vytváření  osobnosti dítěte.

Fyzický rozvoj & Sport

Zdravé tělo, zdravá mysl je často pravdivý výrok. Děti potřebují dostatek příležitostí

k pohybu uvnitř i venku.

Jazyky

Čím dříve se děti učí jazyky, tím je to pro ně jednodušší. Zejména v ranném věku jsou děti skvěle od přírody vybavené k porozumění a imitaci nových jazyků. Do našeho školního akademického programu zařadíme kromě češtiny, angličtinu, dále podle zájmu francouzštinu, španělštinu, a případně další jazyky.

Hudba & Umění

Naše škola chápe hudbu a umění jako výborný prostředek pro učení se jazyků. Zpěv, hraní na hudební nástroje, divadlo, výtvarné umění, tanec jsou také skvělé nástroje pro rozvoj vlastní osobnosti (kreativitu, sebevyjádření atd.). Dále podporuje vytváření sounáležitosti s kolektivem.  Tato část školního programu by hlavně měla přinášet dětem radost.

Věda & Příroda

Matematika, logika, geometrie, fyzika a další technické poznatky patří  k stěžejním znalostem každého člověka. Principy vědeckých objevů a přírodních zákonů budeme dětem předávat v co nejvyšší míře praktickým  způsobem a formou mini-projektů. V této části programu je zahrnuto i pozorování přírody a respekt k naší planetě.

Etika & Rozvoj osobnosti

Škola je první větší společenství, do kterého dítě vstupuje. Laskavý a pozitivní přístup našich učitelů a pevně stanovené hranice budou klíčovými faktory pro osobnostní rozvoj dítěte a rozvoj jeho společenských dovedností; jako jsou slušnost, respekt k ostatním a k sobě samému, úspěšná komunikace, pozitivní přístup k řešení vztahových situací, správný hodnotový systém, samostatnost, a také budování zdravého sebevědomí dítěte.

Obecné znalosti

Všeobecný rozhled je důležitý pro poznání světa z hlediska kultury a tradic, jak místních, tak i světových. Pro širší poznání světa a civilizace budeme organizovat výlety a exkurze, a také využívat projektový způsob výuky.

Fyzický rozvoj & Sport

Dostatek zdravého pohybu je důležitý pro celkově zdravý vývoj dítěte. Mimo jiné učí děti sebepoznání, spolupráci i poznání vlastních limitů i možností. Pro menší děti jsou vhodná psychomotorická cvičení.

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé