AKADEMICKÝ PROGRAM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

K výuce budeme přistupovat různými způsoby tak, abychom děti zaujali. Postupem času budeme co nejvíce zapojovat projektový způsob výuky. Některé principy tohoto programu jsou také součástí  britského rámcového programu - EYFS - Early Years Fundation Stage.

Budeme připraveni na možnost dalšího uzavření škol kvůli epidemiologické situaci v zemi.

Pokud by tato eventualita v příštím školním roce nastala, nabídneme dětem speciální výukový program.

Jazyky

All Stars
School

Matematika & Informační technologie

Hudba & Umění

Věda & příroda

Etika & Rozvoj osobnosti

Fyzický rozvoj & Sport

Jazyky

Naše škola je vícejazyčná. Nabízíme tyto jazyky:

Čeština: slabikování, vázané písmo

Angličtina : hlavní cizí jazyk

Francouzština, španělština : doplňkové cizí jazyky

Matematika & Informační technologie

Klasický a tradiční přístup k matematice bereme jako základní vyučovací metodu, s tím, že ji budeme vhodně doplňovat o další metody (jako například rozvoj matematických přestav, Singapurská vyučovací metoda atd.) 

Do současného základního vzdělání patří i chápání technických principů, a základní gramotnost týkající se informačních technologií. 

Hudba & Umění

Hudba a umění bude i pro základní školu důležitou součástí programu.

Tato oblast bude také přispívat k rozvoji a pamatování si cizojazyčné slovní zásoby, a navíc bude podporovat soudržnost kolektivu.

Etika & Rozvoj osobnosti

Budeme citlivě uplatňovat pravidla respektu a dalších morálních hodnot školy, která jsou citovaná v úvodu a platná pro celou školu. Budeme aktivně upravovat program dle aktuální situace a řešené problematiky ve škole  odpovídající věkové skupině.

Věda & Příroda

Náš program bude děti seznamovat s důležitými znalostmi nejen o přírodě ve střední Evropě, ale i ve světě. Respekt k přírodě budou důležitou součástí programu. Vědecké pokusy pak dětem přiblíží základní fyzikální zákony a technické objevy.

Fyzický rozvoj & Sport

Vhodný program pro vyvážený rozvoj dítěte. V této části programu nabídneme dětem jak kolektivní, tak i individuální aktivity.

 

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé