AKADEMICKÝ PROGRAM
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

K výuce budeme přistupovat různými způsoby tak, abychom děti zaujali. Postupem času budeme co nejvíce zapojovat projektový způsob výuky. Některé principy tohoto programu jsou také součástí  britského rámcového programu - EYFS - Early Years Fundation Stage.

Budeme připraveni na případné uzavření škol kvůli epidemiologické situaci v zemi.

Pokud by tato situace v příštím školním roce nastala, nabídneme dětem speciální výukový program.

Jazyky

allstars2.png
All Stars
School

Matematika & Informační technologie

Hudba & Umění

Věda & příroda

Etika & Rozvoj osobnosti

Fyzický rozvoj & Sport

Jazyky

Naše škola je vícejazyčná. Nabízíme tyto jazyky:

Čeština: slabikování, psaní psacím písmem

Angličtina : hlavní cizí jazyk

Francouzština, španělština : doplňkové cizí jazyky

6_2_Jazyky.jpg

Matematika & Informační technologie

 

Klasický a tradiční přístup k matematice bereme jako základní vyučovací metodu a budeme ji vhodně doplňovat o další metody (jako například rozvoj matematických přestav, Singapurská vyučovací metoda atd.)

Do současného základního vzdělání patří i chápání technických principů a základní gramotnost týkající se informačních technologií.

6_3_Math_Computer.jpg

Hudba & Umění

Hudba a umění bude i pro základní školu důležitou součástí programu.

Tato oblast bude také přispívat k rozvoji a k lepšímu zapamatování si cizojazyčné slovní zásoby. K tomu bude podporovat i soudržnost kolektivu.

6_4_hudba.jpg

Etika & Rozvoj osobnosti

Uplatňujeme pravidla respektu a dalších morálních hodnot školy, která jsou citovaná v úvodu a platná pro celou školu. Budeme aktivně upravovat program dle aktuální situace a řešené problematiky ve škole odpovídající věkové skupině.

6_5.jpg

Věda & Příroda

Náš program bude děti seznamovat s důležitými znalostmi nejen o přírodě ve střední Evropě, ale i ve světě. Respekt k přírodě bude důležitou součástí programu. Vědecké pokusy pak dětem přiblíží základní fyzikální zákony a technické objevy.

6_6_Veda.jpg

Fyzický rozvoj & Sport

Vhodný program pro vyvážený rozvoj dítěte. V této části programu nabídneme dětem jak kolektivní, tak i individuální aktivity.

 

6_7_physical exercise.jpg