top of page
NAŠE FILOSOFIE

Naše Motto

“Každé dítě je jiné, ale všechny jsou krásné!”

Naše cíle:

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom každému dítěti nabídli příjemné, bezpečné a inspirativní prostředí, kde se bude rádo učit i odpočívat.

 

Budeme děti povzbuzovat tak, abychom je podpořili v rozvíjení jejich nezávislosti

sebevědomí, samostatnosti, sociální integrace a ve vytváření vlastního kritického názoru.

 

Spolupráce s rodiči je velice důležitá. Pomáhá nám blíže poznat každé dítě. Kromě toho nám také pomáhá k tomu, abychom přispěli k co nejlepšímu začlenění dítěte do nového školního kolektivu a k úspěšnému začátku společenského života dítěte.

allstars2.png
They are all different, but everyone is beautiful.
All Stars School

Naše principy:

Principy naší školy vychází z těchto čtyř zásad:

 

1. Jedinečné dítě

Každé dítě je jedinečné a neustále se učí být samostatné, sebejisté a rozvíjí své schopnosti.

2. Kladné vztahy

Díky kladným vztahům se děti učí být samostatné a emočně silné.

3. Vhodné prostředí

Děti se dobře učí tam, kde si mohou plnit své individuální potřeby a kde existuje silný vztah mezi učiteli a rodiči.

4. Učení a rozvoj dítěte

Děti se rozvíjejí a učí různými způsoby. Každé dítě má svůj temperament a své vlastnosti, které ovlivňují jeho osobní chápání a rozvoj.

bottom of page