NAŠE FILOSOFIE

Naše Motto

“Každé dítě je jiné, ale všechny jsou krásné!”

Naše cíle:

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom každému dítěti nabídli příjemné, bezpečné a inspirativní prostředí, kde se bude rádo učit i odpočívat.

Budeme děti povzbuzovat tak, abychom jej podpořili v  rozvíjení jejich nezávislosti, sebevědomí, samostatnosti, sociální integrace a vytváření vlastního kritického názoru.

Spolupráci s rodiči velice důležitá. Pomáhá nám blíže poznat každé dítě. Kromě jiného, nám také pomáhá k tomu, abychom přispěli k co nejlepšímu začlenění dítěte do nového školního kolektivu a úspěšnému začátku společenského života dítěte.

They are all different, but everyone is beautiful.
All Stars School

Naše principy:

Principy naší školy jsou v souladu následujícími čtyřmi principy.

1. Jedinečné dítě

Každé dítě je jedinečné dítě, které se neustále učí být odolné, samostatné, sebejisté a rozvíjí své schopnosti.

2. Pozitivní Vztahy

Díky pozitivním vztahům se děti se učí být samostatné a emočně silné.

3. Vhodné prostředí

Děti se velmi dobře učí  ve vhodném prostředí, které umožňuje splnění jejich individuálních potřeb a existuje silné partnerství mezi učiteli  a rodiči.

4. Učení a rozvoj dítěte

Děti se rozvíjejí a učí různými způsoby. Každé dítě má svůj temperament a vlastnosti, které ovlivňují jeho individuální chápání a rozvoj.

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé