NAŠE MORÁLNÍ HODNOTY

All Stars School  bude prosazovat tyto morální hodnoty:

Vzájemný respekt a empatie

Každé dítě si zaslouží být respektováno, a také se bude učit, jak respektovat odlišnosti u ostatních.

Laskavost a zdvořilost

Laskavost a pochopení jsou důležité, aby si dítě vytvořilo dobrý vztah k okolí a vybudovalo zdravé sebevědomí. Zdvořilost považujeme nejen jako základní společenský projev, ale také jako vyjádření úcty vůči ostatním bytostem.

Sociální integrace a spolupráce

Žádné dítě by se v kolektivu nemělo cítit oddělené nebo nešťastné! Naopak budeme se snažit, aby se každé cítilo platnou součástí kolektivu. Naše škola bude pozorná vůči projevům dětské šikany. Zaměříme se na posilování osobnosti dětí, jejich spolupráci, soudržnost a také vzájemnou empatii.

2_Moralni hodnoty.jpg
ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé