top of page
NAŠE FILOSOFIE

Naše Motto

Každé dítě je jiné, ale všechny jsou krásné. Na každém dítěti záleží!"

Jsme česká škola registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Splňujeme požadavky českého vzdělávacího programu a také vyučujeme část předmětů v angličtině metodou jednoho z nejlepších mezinárodních programů.

Naše cíle:

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom každému dítěti nabídli příjemné, bezpečné a inspirativní prostředí, kde se bude rádo učit i odpočívat.

Budeme děti povzbuzovat tak, abychom je podpořili v rozvíjení jejich nezávislosti, sebevědomí, samostatnosti, sociální integrace a ve vytváření vlastního kritického názoru.

Spolupráce s rodiči je velice důležitá. Pomáhá nám blíže poznat každé dítě. Kromě toho nám také pomáhá k tomu, abychom přispěli k co nejlepšímu začlenění dítěte do nového školního kolektivu a k úspěšnému začátku společenského života dítěte.

allstars2.png
They are all different, but everyone is beautiful.
All Stars School

Naše principy:

Principy naší školy jsou následující: 

1. Jedinečné dítě

Každé dítě je jedinečné. Neustále se učí být odolné, sebejisté a rozvíjí své schopnosti.

2. Pozitivní Vztahy

Díky pozitivním vztahům se děti učí být samostatné a emočně silné.

3. Vhodné prostředí

Děti se velmi dobře učí ve vhodném prostředí, které jim umožňuje naplnění jejich individuálních potřeb za přispění dobrých vztahů mezi učiteli a rodiči.

4. Učení a rozvoj dítěte

Děti se rozvíjejí a učí různými způsoby. Každé dítě má svůj temperament a vlastnosti, které ovlivňují jeho individuální chápání a rozvoj.

Tyto principy jsou také součástí  britského edukačního programu - EYFS - Early Years Fundation Stage.
 
bottom of page