O NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

1.9.2021 otevíráme 1.-5. třídu ZŠ.

Základní škola je svět, kde se dětí učí učit se, samostatně pracovat a vyrovnávat se s prvními povinnostmi.

Je to pro děti důležité sociální prostředí, které jim přináší nové výzvy. Děti se často musí vyrovnávat s neznámými situacemi. V naší škole si uvědomujeme důležitost sociálních vazeb v tomto věku.

Také si uvědomujeme, že je to náročné období i pro jejich rodiče. 

6_1_boy ZS.jpg

Naše All Stars základní škola bude poskytovat kvalitní akademický program  a zároveň:

respektovat to, že se každé dítě učí jinak rychle. Budeme podporovat silné stránky dítěte se zaměřením na potřebné oblasti, které jsou specifické pro každé dítě.

rozvíjet přirozenou zvědavost, empatii a inteligenci dětí tak, abychom jim pomohli stát se přemýšlivými studenty, kteří respektují sebe i ostatní.

co nejvhodnějším způsobem pomáhat dětem tak, aby byly co nejlépe vybaveny pro další vzdělávání.

aktivně prosazovat základní pravidla respektu, a pozitivních vztahů mezi dětmi a v rámci kolektivu. Pomůžeme dětem řešit situace, které si ony samy vyřešit nemohou. A také je budeme postupně učit, jak správně důležité vztahové situace řešit samy.   

úzce spolupracovat s rodiči, tak abychom dětem poskytli co nejlepší start do společenského a akademického života. Uvědomujeme si, že rodiče nejsou učitelé, a proto je rádi podpoříme v adaptaci nových nároků na dítě. 

povzbuzovat každé dítě, tak abychom podpořili rozvoj jeho sociálních schopností, vlastní nezávislosti a sebevědomí. Budeme se snažit, aby se každé dítě cítilo ve školním prostředí dobře, integrováno a nebálo se vyjádřit své názory. 

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé