top of page
O NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

All Stars School poskytuje úplné základní vzdělání.

Cílem naší základní školy je nabídnout studentům takový program, aby dále uspěli při přijímacích řízeních na střední školy svého výběru, a také, aby se o své budoucnosti uměly rozhodovat. Proto poskytujeme nadstandartní podmínky pro vzdělávání. Menší počet dětí a vyšší počet učitelů nám dovoluje individuální přístup ke každému žákovi.. 

 

Náš vzdělávací plán jednak respektuje všechny nároky českého vzdělávacího systému, daného MŠMT, ale navíc i zahrnuje mezinárodní vzdělávací program - IPC (International Primary Curriculum). IPC je jeden z nejlepších vzdělávacích programů na světě, který prostředníctvím projektové výuky nám dává možnost děti naučit analyticky a krticky myslet, umět se rozhodovat, obhájit si své názory a učí je spolupráci a dalším dovednost důležitým pro celý život.

Proto nabízíme: 

  • kvalitní výuku v příjemném prostředí, kde se každý cítí dobře

  • výchovu k etickému chování každý den

  • individuální přístup ke každému žáku 

  • úzkou spolupráci s rodiči 

  • vhodnou kombinaci frontální i projektové výuku

  • další jazyky: francouzština

  • hudební vzdělání: sboreček All Stars School, piano, housle atd.

Základní škola je svět, kde se dětí učí jak se učit, jak samostatně pracovat a jak se vyrovnávat s prvními povinnostmi.

Je to důležité sociální prostředí, které jim přináší nové výzvy a musí vyrovnávat s neznámými situacemi. V naší škole si uvědomujeme důležitost sociálních vazeb v tomto věku.

Také si uvědomujeme, že jde o náročné období i pro jejich rodiče. 

6_3_Math_Computer.jpg

Naše All Stars základní škola poskytuje kvalitní akademický program a zároveň:

respektuje, že se každé dítě učí jinak rychle. Podporujeme silné stránky dětí se zaměřením na potřebné oblasti, potřebné pro jednotlivce.

rozvíjíme přirozenou zvídavost, empatii a inteligenci našich žáků tak, abychom jim pomohli stát se přemýšlivými studenty, kteří respektují sebe i ostatní.

co nejvhodnějším způsobem pomáháme dětem tak, aby byly co nejlépe vybaveny pro další vzdělávání.

aktivně prosazujeme základní pravidla respektování a pozitivních vztahů mezi dětmi v rámci kolektivu. Pomůžeme žákům řešit situace, které si oni sami vyřešit nemohou, a také je budeme postupně učit, jak by měli důležité vztahové situace řešit sami. 

úzce spolupracujeme s rodiči, abychom dětem poskytli co nejlepší start do společenského a akademického života. Uvědomujeme si, že rodiče nejsou učitelé, a proto je rádi podpoříme v adaptaci nových nároků na dítě.

povzbuzujeme každé dítě tak, abychom podpořili rozvoj jeho sociálních schopností, vlastní nezávislost a sebevědomí. Budeme se snažit, aby se naši žáci cítili ve školním prostředí dobře, aby se zapojili do kolektivu a nebáli se vyjádřit své názory.

bottom of page