AKADEMICKÝ PROGRAM

K výuce budeme přistupovat různými způsoby tak, abychom děti zaujali. Postupem času budeme co nejvíce zapojovat projektový způsob výuky. Důležité je pro nás rozvíjet kritické a nezávilé myšlení dětí. U dětí rozvíjíme samostatnost a kreativitu při řešení problémů. Český jazyk, matematiku a některé hodiny učíme v českém jazyce podle Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství. Další předměty učíme v angličtině.

 

Náš školní vzdělávací program respektuje Rámcový vzdělávací program Ministerstva školství ČR.

Je pro nás důležité, aby naše děti byly nadstandartně znalé a schopné se zařadit jak do českého vzdělávacího systému, ale do mezinárodního, dle přání dětí a rodičů.

 

Od září 2022 připravujeme:

 

1) zařazení mezinárodního kurikula do našeho českého programu:

IPC - International Primary Curriculum.

Mezinárodní kurikulum IPC - International Primary Curriculum je  vzdělávání koncipované na základě studia nejlepších světových pedagogických metod a používá ho více jak 1000 školách ve více jak 90-ti zemích světa.

Je to jedno z nejlepších pedagogických vzdělávacích programů na světě.

 

Je adaptabilní na místní specifika a zaměřuje se rozvíjení kvalitních znalosti, dovednosti u dětí základní školy. Umožňuje dětem porozumění chápaní světa poutavým a motivujícím způsom. Cílem je nejen kvalitní vědomostní a mezinárodní aspekt, ale i důraz na celkový vývoj osobnosti dítěte, zvláště podpora samostatného kritického myšlení, schopnost orientace v komplexních problematikách, utváření si a formulování vlastních názorů. Důležité je i umění týmové spolupráce efektivita při řešení problémů, a také rozvíjení osobních kvalit jako odpovědnost, spolehlivost, vlastní iniciativa, empatie a celkově pozitivní pohled na svět.

2)  nově otevíráme druhý stupeň základní školy od 1.9.2022.

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace na tel.: +420 723 800 123

Hlavní oblasti vzdělávání  pro 1. stupeň základní školy 

Jazyky

allstars2.png
All Stars
School

Matematika & Informační technologie

Hudba & Umění

Věda & příroda

Etika & Rozvoj osobnosti

Fyzický rozvoj & Sport

Jazyky

Naše škola je vícejazyčná. Nabízíme tyto jazyky:

Čeština: slabikování, psaní psacím písmem

Angličtina : hlavní cizí jazyk

Francouzština, španělština : doplňkové cizí jazyky

6_2_Jazyky.jpg

Matematika & Informační technologie

 

Klasický a tradiční přístup k matematice bereme jako základní vyučovací metodu a budeme ji vhodně doplňovat o další metody (jako například rozvoj matematických přestav, Singapurská vyučovací metoda atd.)  Do současného základního vzdělání patří nejen chápání technických principů informačních technologií, ale také bezpečnostní pravidla, správný přístup a chování ve virtuálním světě.

6_3_Math_Computer.jpg

Hudba & Umění

Hudba a umění bude i pro základní školu důležitou součástí programu. Tato oblast bude také přispívat k rozvoji a k lepšímu zapamatování si cizojazyčné slovní zásoby. K tomu bude podporovat i soudržnost kolektivu.

Zapojte se do All Stars School sborečku.

Vyučujeme hudební nástroje:

  • piano

  • kytaru

  • housle

  • flétnu

6_4_hudba.jpg

Etika & Rozvoj osobnosti

Každé ráno máme 30 minut "Etiku". Jde nám ocitlivé uplatňování principů respektu a našich dalších mravních hodnot. Učební plán se zaměří na otázky přiměřené věku. Diskutujeme o důležitých otázkách pro naše studenty a pomáháme jim vypořádat se s realitou tohoto světa. Integrita, respekt, laskavost, odolnost a všechny ostatní důležité hodnoty budou nejen během našich hodin etiky podporovány a rozvíjeny.

6_5.jpg

Věda & Příroda

Náš program bude děti seznamovat s důležitými znalostmi nejen o přírodě ve střední Evropě, ale i ve světě. Respekt k přírodě bude důležitou součástí programu. Vědecké pokusy pak dětem přiblíží základní fyzikální zákony a technické objevy.

Naše „Cesta kolem světa“ nás zavede do světa vynálezů a objevů na různých kontinentech. Největší vědecké mozky nás budou inspirovat k vlastním vynálezům. Už se nemůžeme dočkat, až tuto cestu ve školním roce 2022/2023 s našimi studenty vyrazíme.

6_6_Veda.jpg

Fyzický rozvoj & Sport

Vhodný program pro vyvážený rozvoj dítěte. V této části programu nabídneme dětem jak kolektivní, tak i individuální aktivity.

Skupinové sporty probíhají buď v naší tělocvičně nebo venku.

Nabízíme Vám:

  • tenis

  • plavání

  • tanec

  • jóga

6_7_physical exercise.jpg