top of page
PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL

All Stars School poskytuje úplné základní vzdělání.

Od dubna 2023 začne ZÁPIS na 1. a 2. stupeň ZŠ.

od 1.9.2023 otevíráme 6. a 7. třídu druhého stupně ZŠ.

Poskytujeme také stipendium.

Cílem naší základní školy je nabídnout studentům takový program, aby dále uspěli jak na českých, tak i na mezinárodních školách.  Proto náš program kombinuje české kurikulum s mezinárodním kurikulem - IPC (International Primary Curriculum). Naše základní škola si dává za cíl nejen kvalitně vzdělávat , ale i inspirovat a motivovat děti k dalšímu vzdělávání a poznávání světa. 

Proto nabízíme: 

  • kvalitní výuku v příjemném prostředí, kde se každý cítí dobře

  • výchovu k etickému chování každý den

  • individuální přístup ke každému žáku 

  • úzkou spolupráci s rodiči 

  • vhodnou kombinaci frontální i projektové výuku

  • další jazyky: francouzština, angličtina

  • hudební vzdělání: sboreček All Stars School, piano, housle atd.

Základní škola je svět, kde se dětí učí jak se učit, jak samostatně pracovat a jak se vyrovnávat s prvními povinnostmi.

Je to důležité sociální prostředí, které jim přináší nové výzvy a musí vyrovnávat s neznámými situacemi. V naší škole si uvědomujeme důležitost sociálních vazeb v tomto věku.

Také si uvědomujeme, že jde o náročné období i pro jejich rodiče. 

6_3_Math_Computer.jpg

Our All Stars Primary School provides high-quality education and also:

Respects that each child learns at a different pace and support each child’s strengths, focusing on the necessary areas specific to each child.

Develops children’s natural inquisitiveness, empathy, and intelligence to help them become thoughtful students who respect themselves and others.

Prepares children to be fully functioning individuals and be prepared for further education

Actively promotes the fundamental principles of respect and positive relationships between children and within the school community. We create a safe environment for children to learn good problem-solving skills, communication, and critical thinking skill. This will help them learn how to resolve conflicts in a healthy way. 

Works closely with parents to provide children with the best start in social and academic life.

Encourages each child to support his or her social skills, independence, and self-confidence. We aim to make each child feel comfortable, integrated, and confident to express opinions.

bottom of page