Třída malby
VÍTEJTE V ALL STARS SCHOOL
Mateřská škola a Základní škola se pro Vaše děti nově otevírá 1.9.2021.

Naše škola si dává za cíl poskytovat kvalitní vzdělávací program pro předškolní a školní vzdělávání při aplikaci nejlepších českých i evropských metod. Náš program bude obsahovat rozšířenou výuku jazyků,

 a také zajímavé projekty v oblasti výuky základních přírodních zákonů a technických objevů.

Velký důraz klademe na všestranný rozvoj dítěte a to nejen s ohledem na kvalitu vědomostí,

ale také na rozvoj osobnosti dítěte.

V neposlední řadě se zaměříme na vytvoření zdravého a příjemného sociální prostředí pro všechny děti.  Sebekvalitnější program nemůže být efektivní, pokud se dítě necítí v kolektivu dobře a bezpečně.

Proto se zaměříme na prevenci dětské šikany ve školním, ale i předškolním věku s cílem poskytovat pozitivní

a inspirativní prostředí pro všechny děti.

Budeme připraveni na možnost dalšího uzavření škol kvůli epidemiologické situaci v zemi.

Pokud by tato eventualita v příštím školním roce nastala, nabídneme dětem speciální výukový program.

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé