top of page
NAŠE MORÁLNÍ HODNOTY

All Stars School  bude prosazovat mimo jiné tyto morální hodnoty:

Vzájemný respekt a empatie

Každé dítě si zaslouží být respektováno a také se bude učit, jak respektovat odlišnosti u ostatních.

Laskavost a zdvořilost

Laskavost a pochopení jsou důležité, aby si dítě vytvořilo dobrý vztah k okolí a vybudovalo zdravé sebevědomí. Zdvořilost považujeme nejen jako základní společenský projev, ale také jako vyjádření úcty vůči ostatním osobám.

Sociální integrace a spolupráce

Žádné dítě by se v kolektivu nemělo cítit odděleně nebo nešťastně! Naopak, budeme se snažit, aby se každé dítcítilo platnou součástí kolektivu. Naše škola bude pozorná vůči projevům dětské šikany. Zaměříme se na posilování osobnosti dětí, jejich spolupráci, soudržnost a také vzájemnou empatii.

2_Moralni hodnoty.jpg
bottom of page