top of page
Reference rodičů
Pozitivní zkušenost našich dětí a rodičů jsou pro nás tou nejlepší odměnou a motivací. Děkujeme! :)
"Jsme velice vděčni, že základní škola All Stars School byla otevřena právě v Příbrami. Oceňujeme úžasný individuální přístup k dětem, profesionální vedení školy včetně výuky učitelů. Naše děti se do školy těší a domů se jim opravdu nechce. Naše dcera a syn mějí lépe anglicky a začínají pochytávat i slovní zásobu ve francouzštině. Děti se učí jazyky velice dobrou formou, která je baví. Tato škola vede děti i k pohybu, zpěvu a děti hrají díky této škole na hudební nástroje. Škola je vedena v dobrém duchu a věříme, že tato škola má v Příbrami velikou budoucnost. Děkujeme za tak skvělou školu v Příbrami!" 


"Dcera sice navštěvuje Vaši školku od listopadu minulého roku, ovšem od té doby už udělala extrémně velký pokrok, který jsme v jiném zařízení za 2 roky nezažili. Dcera začala krásně vyslovovat anglicky. Taktéž zpívá francouzsky. Je nadšená z hodiny klavíru a dnes už zpaměti hraje krátké popěvky. Jsme opravdu překvapení, kolik extrémně dobrých pedagogů pracuje v All Stars School, kde všichni pedagogové oplývají upřímným nadšením s prací s dětmi. Jsme moc rádi, že se Vám podařilo nabídnout v Příbrami takovou kvalitu vzdělání a rádi u Vás zůstaneme v rámci povinné školní docházky. Jsme přesvědčení, že nejen jazykové znalosti jsou výbornou školní stránkou ale také radost s vědění, kterou jste za tak krátkou dobu dokázali v naší dceři podpořit a rozvinout, je obdivuhodná.


"Mateřskou školu hodnotím, velice kladně. Jako matka kvituji s povděkem individuální přístup. Moc se nám líbí, že jsou třídy světlé. S výukou jsem spokojená jak já, tak i synové. Angličtina synů se díky této školce zlepšila natolik, že tomu ani nemohu uvěřit. Během 3 měsíců udělali obrovský pokrok, jaký neudělali v předešlé školce za celý rok. Obrovský posun vidím u staršího syna (předškolák), který se tam naučil číst a mnohem lépe psát. Do školky chodí děti s nadšením." 
 
bottom of page