top of page
INFORMACE O PŘIJETÍ

Zápisy do ZŠ začnou dnem otevřených dveří 25.3.2023 a budou probíhat do naplnění kapacity tříd.

Přijímáme děti

* do všech tříd 1.stupně ZŠ

* do 6. a 7. třídy 2. stupně ZŠ 

 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

Na náš první stupeň navazuje výuka druhého stupně tak, abychom poskytli úplné základní vzdělání.

BRádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně studia, ukážeme učebny, družinu, jídelnu a další prostory školy.

Přijďte se seznámit s našimi pedagogy a popovídat s vedením školy.

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky.

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Přijetí na All Stars School závisí na počtu volných míst. Prioritně posuzujeme žádosti, které jsou nám zaslány dříve. Posuzujeme, zdali budeme moci co nejlépe uspokojit vzdělávací potřeby vašeho dítěte a plně je rozvíjet. Přihlížíme k motivaci rodičů spolupracovat se školou na vzdělání dětí.

pis se skládat z následujících kroků:

                                                               1. Podání žádosti o přijetí 

                                                               2. Seznamovací pohovor rodičů a dítěte s vedením školy 

                                                               3. Administrativní proces

STIPENDIUM

Naše škola chápe, že současná ekonomická situace je náročná pro mnoho rodin. Máme několik stipendijních míst pro žáky základní školy.  Pokud byste rádi zapsali Vaše dítě do naší školy a nemáte dostatečné finační prostředky na hrazení plného školného, můžete podat žádost o snížení školného či o plné stipendim.

Pro bližší informace o udělení stipendia All Stars School se obraťte na vedení školy na email: info@allstarsschool.cz.

 

ŠKOLNÉ

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde.  Školné na naší vícejazykové ZŠ s českým i mezinárodním program zůstává stejný i pro školní rok 2023/2024 , tj. 152 000 Kč za rok.

To znamená 15.200 Kč za měsíc. Školní rok má 10 měsíců. 

školné zahrnuje

  • učebnice, učební texty a další výukové materiály

  • ostatní pracovní a učební pomůcky

  • družinu pro 1.stupeň ZŠ

  • školní klub pro 2.stupeň ZŠ

  • All Stars School sboreček a další školní aktivity 

 

Školné se platí měsíčně, vždy na měsíc dopředu. Za první pololetí nadcházejícího školního roku do 15 dne na měsíc následující. Zápisné činní 4.000 Kč. Zápisné je jednorázový poplatek splátný do 15.září 2023.

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

  • na telefonním čísle: 723 800 123

  • na email: info@allstarsschool.cz

  • nebo vyplňte následující formulář.

Formulář pro zájemce o ZŠ

Máme předběžný zájem o další informace týkající se základní školy All Stars School pro naše dítě.

Žák
Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.

bottom of page