INFORMACE O PŘIJETÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1.9. 2021 otevíráme 1. - 5. třídu ZŠ.

Podmínky přijetí

Přijetí na All Stars School závisí na volném místě, a také na tom, jestli budeme moci co nejlépe uspokojit vzdělávací potřeby vašeho dítěte a dále je plně rozvíjet.

Zápis se bude skládat z následujících kroků:

 • seznamovací pohovor rodičů s vedením základní školy 

 • pohovor dítěte se speciálním pedagogem a psychologem, který se zaměří na předškolní dovednosti dítěte a jeho zralost pro první třídu.

 ZÁPISY : 

Termíny vypisujeme individuálně dle domluvy s rodiči.

Organizace a školné pro základní školu 

Výuka začne v 8:30. Družina bude otevřena od 7:30 do 17:30.

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde.

Školné na naší vícejazykové ZŠ ve školním roce 2021/2022 činí 152 000 Kč za rok.

 

To znamená 15.200 Kč za měsíc. Školní rok má 10 měsíců. 

Školné zahrnuje:

 • celodenní stravné (obědy, svačiny)

 • učebnice, učební texty a další výukové materiály

 • ostatní pracovní a učební pomůcky

 • konzultace se specialisty (psychologem a speciálním pedagogem)

 • družinu

 • výlety

Školné se platí ve dvou splátkách. Za první pololetí nadcházejícího školního roku do 20 dnů po podepsání smlouvy a za druhé pololetí do 31.12. probíhajícího školního roku.

Zápisné činní 4.000 Kč. Zápisné je jednorázový, registrační poplatek splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování výuky.

 

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

 • na telefonním čísle: 723 800 123

 • na email: info@allstarsschool.cz

 • nebo vyplňte následující formulář.

Formulář pro zájemce o ZŠ

Máme předběžný zájem o další informace týkající se základní školy All Stars School pro naše dítě.

Žák
Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.