top of page
INFORMACE O PŘIJETÍ

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

Na náš první stupeň navazuje výuka druhého stupně tak, abychom poskytli úplné základní vzdělání.

Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně studia, ukážeme učebny, družinu, jídelnu a další prostory školy.

Přijďte se seznámit s našimi pedagogy a popovídat s vedením školy.

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky.

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Přijetí na All Stars School závisí na počtu volných míst. Prioritně posuzujeme žádosti, které jsou nám zaslány dříve. Posuzujeme, zdali budeme moci co nejlépe uspokojit vzdělávací potřeby vašeho dítěte a plně je rozvíjet. Přihlížíme k motivaci rodičů spolupracovat se školou na vzdělání dětí.

pis se skládat z následujících kroků:

                                                               1. Pohovor s rodiči

                                                               2. Přijímací zkouška - či pohovor s dítětem (dle věku)  

                                                               3. Administrativní proces​

ŠKOLNÉ 2024/2025

 

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde.

V naší škole s českým i mezinárodním programem je standartní školné pro školní ve výši 8.800 Kč

Pro vysoce příjmové rodiny je školné 15.200 Kč a nízko příjmové rodiny mohou požádat o stipendium All Stars School. 

Školné zahrnuje:

  • družinu pro 1.stupeň ZŠ

  • školní klub pro 2.stupeň ZŠ

  • All Stars School sboreček a některé další školní aktivity 

 

Školné se platí měsíčně, vždy na měsíc dopředu. Za první pololetí nadcházejícího školního roku do 15. dne na měsíc následující. Zápisné činí 4 000 Kč. Zápisné je jednorázový poplatek splatný do 15.září.

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

  • na telefonním čísle: 727 812 348

  • na email: info@allstarsschool.cz

  • nebo vyplňte následující formulář

Kotva 1

Formulář pro zájemce o ZŠ

Máme předběžný zájem o další informace týkající se základní školy All Stars School pro naše dítě.

Žák
Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.

bottom of page