INFORMACE O PŘIJETÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápisy do ZŠ probíhají celoročně na základě individuální domluvy

* do všech tříd 1.stupně

* do 6.třídy 2. stupně ZŠ - nově od 1. září 2022

 

Přijďte se podívat 

Na náš první stupeň navazuje výuka druhého stupně tak, abychom poskytli úplné základní vzdělání.

Budeme i nadále rozvíjet samostatné myšlení dětí a aplikovat projektovou výuku.

Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně studia, ukážeme učebny, družinu, jídelnu a další prostory školy.

Přijďte se seznámit s našimi pedagogy a popovídat s vedením školy.

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky.

Podmínky přijetí

Přijetí na All Stars School závisí na volném místě, a také na tom, jestli budeme moci co nejlépe uspokojit vzdělávací potřeby vašeho dítěte a dále je plně rozvíjet.

Zápis se bude skládat z následujících kroků:

  • seznamovací pohovor rodičů s vedením základní školy 

  • pohovor dítěte s pedagogem.

STIPENDIUM

 

Naše škola chápe, že současná ekonomická situace je náročná pro mnoho rodin. Pokud byste rádi zapsali dítě do Vaší školy a nemáte dostatečné finační prostředky na hrazení plného školného, můžete podat žádost o

stipendium All Stars School.

Pro bližší informace se obraťte na vedení školy na email: info@allstarsschool.cz.

 

Organizace

Výuka začne v 8:30. Družina bude otevřena od 7:30 do 17:30.

Školné pro základní školu

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde.  Školné na naší vícejazykové ZŠ ve školním roce 2021/2022 činí 152 000 Kč za rok.

Pokud máte zájem o základní školu a školné je pro Vás vysoké, můžete požádat o stipendium All Stars School.

 

Školné

 

To znamená 15.200 Kč za měsíc. Školní rok má 10 měsíců. 

Školné zahrnuje:

  • učebnice, učební texty a další výukové materiály

  • ostatní pracovní a učební pomůcky

  • konzultace se specialisty (psychologem a speciálním pedagogem)

  • družinu a nebo školní klub

Školné se platí měsíčně. Za první pololetí nadcházejícího školního roku do 15 dne na měsíc následující. Zápisné činní 4.000 Kč. Zápisné je jednorázový, registrační poplatek splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování výuky.

 

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

  • na telefonním čísle: 723 800 123

  • na email: info@allstarsschool.cz

  • nebo vyplňte následující formulář.

Formulář pro zájemce o ZŠ

Máme předběžný zájem o další informace týkající se základní školy All Stars School pro naše dítě.

Žák
Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.