INFORMACE O PŘIJETÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápisy probíhají na základě individuální domluvy:

 • do všech tříd 1.stupně

 • na 2. stupeň ZŠ - nově od 1. září 2022

 

Přijďte se podívat 

Na náš první stupeň navazuje výuka druhého stupně tak, abychom poskytli úplné základní vzdělání.

Budeme i nadále rozvíjet samostatné myšlení dětí a aplikovat projektovou výuku.

Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně studia, ukážeme učebny, družinu, jídelnu a další prostory školy.

Přijďte se seznámit s našimi pedagogy a popovídat s vedením školy.

Rádi zodpovíme všechny Vaše otázky.

 ZÁPISY na školní rok 2022/2023 právě probíhají.

Podmínky přijetí

Přijetí na All Stars School závisí na volném místě, a také na tom, jestli budeme moci co nejlépe uspokojit vzdělávací potřeby vašeho dítěte a dále je plně rozvíjet.

Zápis se bude skládat z následujících kroků:

 • seznamovací pohovor rodičů s vedením základní školy 

 • pohovor dítěte s pedagogem.

Organizace a školné pro základní školu 

Výuka začne v 8:30. Družina bude otevřena od 7:30 do 17:30.

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde.

Školné na naší vícejazykové ZŠ ve školním roce 2021/2022 činí 152 000 Kč za rok.

 

To znamená 15.200 Kč za měsíc. Školní rok má 10 měsíců. 

Školné zahrnuje:

 • učebnice, učební texty a další výukové materiály

 • ostatní pracovní a učební pomůcky

 • konzultace se specialisty (psychologem a speciálním pedagogem)

 • družinu

Školné se platí ve dvou splátkách. Za první pololetí nadcházejícího školního roku do 20 dnů po podepsání smlouvy a za druhé pololetí do 31.12. probíhajícího školního roku.

Zápisné činní 4.000 Kč. Zápisné je jednorázový, registrační poplatek splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování výuky.

 

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

 • na telefonním čísle: 723 800 123

 • na email: info@allstarsschool.cz

 • nebo vyplňte následující formulář.

Formulář pro zájemce o ZŠ

Máme předběžný zájem o další informace týkající se základní školy All Stars School pro naše dítě.

Žák
Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.