NAŠE CÍLE

All Stars School se bude snažit zásadním způsobem přispět k tomu, aby každé dítě  v naší škole uspělo.

 

To pro nás znamená dát dítěti příležitost a motivovat ho tak, aby mohlo získat následující schopnosti a vlastnosti.

Proto naším cílem je:

Znalé,
Integrované,
Vyrovnané,
Šťastné
dítě

Znalé Dítě

Kvalita vzdělání je důležitá jak pro další uplatnění a seberealizaci dítěte,  tak i pro úspěšnou integraci dítěte do dalších školních systémů.  Tato oblast pro nás nepředstavuje pouhé předávání důležitých informací, ale také znamená povzbuzovat a učit děti kritickému myšlení, utváření si vlastního názoru, a orientovat se v komplexnějších problematikách (dle věku), a kromě jiného i v umění efektivní analýzy a syntézy.

Integrované Dítě

Integrované dítě se cítí být platným členem kolektivu. Jeho odlišnosti jsou respektovány, stejně tak i dítě respektuje odlišnosti ostatních. Dítě se cítí v kolektivu bezpečně a nebojí se vyjádřit  svůj názor.  Vzájemná soudržnost a pomoc dětí při plnění úkolů a v životě třídy je nesmírně důležitá pro  efektivní a pozitivní  vývoj  každého jedince.

Vyrovnané dítě

All Stars School se bude co nejvíce snažit motivovat děti tak, aby měly možnost, vyváženým způsobem, rozvíjet své kladné vlastnosti a schopnosti jako:

  • Efektivně řešit problémy.

  • Projevovat vlastní inociativu a možnou míru asertivity.

  • Být empatický vůči ostatním.

  • Rozvíjet odpovědnost  a spolehlivost.

  • Stanovovat si vlastní cíle a pracovat na jejich dosažení.

  • Získat pozitivní pohled na život.

Šťastné Dítě

Šťastné a spokojené dítě je tou nejvyšší metou, jakou může naše škola docílit. To, že dítě chodí do naší školy rádo, je pro nás tím nejzásadnějším měřítkem úspěchu!

ALL STARS SCHOOL
Mateřská a Základní škola
se otevírá 1.9.2021               probíhají  ZÁPISY do MŠ a 1.- 5. třídy 
                              velký výběr zájmových aktivit pro děti i dospělé