top of page
NAŠE CÍLE

All Stars School se bude snažit zásadním způsobem přispět k tomu, aby každé dítě v naší škole uspělo.

 

To pro nás znamená dát dítěti příležitost a motivovat ho tak, aby mohlo získat následující schopnosti a vlastnosti.

Proto naším cílem je:

allstars2.png
znalé,
integrované,
vyrovnané,
šťastné
dítě

Znalé dítě

Kvalita vzdělání je důležitá jak pro další uplatnění a seberealizaci dítěte,  tak i pro úspěšnou integraci dítěte do dalších školních systémů. Nechceme jen předávat důležité informace, ale také znamená povzbuzovat a učit děti kritickému myšlení, utváření si vlastního názoru, a orientovat se v komplexnějších problematikách (dle věku) a také efektivně věci rozebírat a hledat mezi nimi souvislosti.

3_1_Znale dite.jpg

Integrované Dítě

Integrované dítě se cítí být začleněné do kolektivu. 

Respektujeme rozdíly mezi dětmi a stejně tak děti respektují rozdíly ostatních. Dítě se cítí v kolektivu bezpečně a nebojí se vyjádřit  svůj názor.  Vzájemná soudržnost, která pomáhá dětem při plnění úkolů, a život ve třídě jsou důležité pro efektivní a pozitivní vývoj každého jedince.

3_2_Integrated child.jpg

Vyrovnané dítě

All Stars School se bude co nejvíce snažit motivovat děti tak, aby měly možnost vyváženým způsobem rozvíjet své kladné vlastnosti a schopnosti jako: 

  • Účinně řešit problémy.

  • Vyjádřit vlastní iniciativu a asertivitu.

  • Být empatický vůči ostatním.

  • Rozvíjet zodpovědnost a spolehlivost.

  • Určit si vlastní cíle a pracovat na jejich dosažení.

  • Získat pozitivní pohled na život.

děti Visuté

Šťastné Dítě

Šťastné a spokojené dítě je tou nejvyšší metou, jakou může naše škola docílit. To, že dítě chodí do naší školy rádo, je pro nás tím nejzásadnějším měřítkem úspěchu!

3_4_Stastne dite.jpg
bottom of page