top of page
INFORMACE O PŘIJETÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁPISY DO MŠ 

Přijímáme děti do mateřské školy All Stars School během celého roku do naplnění kapacity školy.

Rádi bychom Vaše dítě a Vás poznali, a proto součástí našeho přijímacího postupu je:

  • seznamovací pohovor rodičů s vedením mateřské školy

  • neformální rozhovor s dítětem

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme.

ŠKOLNÉ NA MÍRU

Naše škola chápe, že současná ekonomická situace je náročná pro mnoho rodin. Proto se snažíme přizpůsobit se finanční situaci každé rodiny.  Pokud byste rádi zapsali Vaše dítě do naší školky a nemáte dostatečné finační prostředky na hrazení plného školného, můžete podat žádost o školné na míru.

Pro bližší informace o udělení stipendia All Stars School se obraťte na vedení školy na email: info@allstarsschool.cz.

 

ŠKOLNÉ

All Stars School je soukromá škola a bez školného se neobejde. V naší škole s českým i mezinárodním programem zachováváme již třetím rokem stejnou výši školného. I pro následující školní rok je maximální výše pro celodenní program 15.200 Kč za měsíc. Cenově se přizpůsobujeme docházce každého dítěte následovně:

 

Detail

   Půldenní program (7:30 - 12:30)

​1 den v týdnu  2.800 Kč / měsíc

​2 dny v týdnu  5.600 Kč / měsíc

3 dny v týdnu -  8.400 Kč / měsíc

​4 dny v týdnu  9.900 Kč / měsíc

​5 dnů v týdnu  11.400 Kč / měsíc

 

Celodenní program (7:30 - 17:30)

​1 den v týdnu  5.200 Kč / měsíc

​2 dny v týdnu  8.600 Kč / měsíc

3 dny v týdnu -  11.600 Kč / měsíc

​4 dny v týdnu  14.200 Kč / měsíc

​5 dnů v týdnu  15.200 Kč / měsíc

Školné se platí za měsíc a zahrnuje veškeré pomůcky, učebnice a pracovní sešity pro výuku, hračky a další školní materiály.

Zápisné činní 2.000 Kč. Zápisné je jednorázový registrační poplatek ve výši 2.000 Kč splatný nejpozději do 10. dne od podpisu Smlouvy o poskytování služeb.

 

Škola poskytuje 10% slevu pro sourozence.

 

Pokud máte zájem o další informace, prosím kontaktujte nás

  • na telefonním čísle: 723 800 123

  • na email: info@allstarsschool.cz

  • nebo laskavě vyplňte následující formulář.

Formulář pro zájemce o MŠ
Máme předběžný zájem o další informace týkající se mateřské školy All Stars School pro naše dítě.
Dítě
Zákonný zástupce

Odesláním formuláře souhlasím, že All Stars School může zpracovávat a uchovávat všechny zadané osobní údaje o mém a mém dítěti obsažené v tomto formuláři a nebo informace sděleny během procesu registrace, včetně citlivých osobních údajů, v rozsahu nezbytném pro proces registrace a přijetí dítěte a nebo dětí.

Děkujeme za odeslání formuláře.

Projevujeme předběžný zájem o školu All Stars School s.r.o., pro své dítě:
bottom of page